Technology

Perkembangan perniagaan seharusnya selari dengan perkembangan teknologi. Perniagaan yang tidak menggunakan teknologi terkini boleh dianggap sudah ketinggalan zaman.
Selaras dengan Revolusi Industri 4.0 (IR 4.), MKWORLD sentiasa kehadapan dalam menambahnilai operasi baik di lapangan mahupun di pasaran dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Contohnya, pemilik aset Musang King boleh memerhati perkembangan pokok melalui telefon pintar anywhere & anytime.
Pembelian aset, pembayaran dan pengurusan dokumentasi pembelian aset Musang King diuruskan sepenuhnya melalui sistem atas talian yang disediakan agar hasil lebih cepat dan efisyen.
× Boleh saya bantu anda?