Lucrative

     
Panel Penasihat MKWORLD akan membuat penelitian rapi dan meluluskan sekiranya sektor perniagaan tersebut feasible, profitable & investable. Contohnya, MKWORLD memilih sektor makanan khususnya buah, ulas dan paste durian premium memandangkan klon Musang King mendapat permintaan global yang tinggi, konsisten dan margin keuntungan yang tinggi.
Pendapatan yang lumayan akan dinikmati dan dikongsikan bersama pemilik aset Musang King, rakan niaga, rakan RPS-i dan pemegang saham MKWORLD mengikut kategori masing-masing.
Terdapat individu yang ingin mendapat pendapatan jangka masa pendek (Value Investor) dan ada juga yang memilih pendapatan jangka masa panjang (Equity Investor) memandangkan sektor Musang King sangat stabil untuk satu tempoh yang panjang.
Dapatkan info lanjut berkenaan tawaran pendapatan melalui konsultasi F2F berdasarkan temujanji.
× Boleh saya bantu anda?